ویدیو

بیشتر

امپراتوری رسانه‌ای خامنه‌ای

سانسور و اختناق فعالیت رسانهها و انتشار آزاد اخبار را در ایران محدود میکند و بر عملکرد رسانههای مستقل تاثیر میگذارد. اما علاوه بر اینها عامل دیگری نیز جریان آزاد انتشار خبر را در ایران تحت تاثیر قرار داده و آن را محدود ...

سرود برپاخیز (جدید)

این سرود طی خیزش ۱۴۰۱ ایران توسط جمعی از دانشجویان دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران متناسب با شعار زن زندگی آزادی بازنویسی و در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۱ در ساختمان اصلی دانشکده موسیقی بازخوانی شد.

به یاد کیان پیرفلک ♥️♥️♥️ خوراکی های رنگین کمان تست کردم

به یاد کیان پیرفلک ♥️♥️♥️ خوراکی های رنگین کمان تست کردم

مهسا امینی آموزش دیده بود

سعید قاسمی گفت: داستان <<فتنه>> با شعار <<مزخرف>> زن زندگی آزادی از همون اول برنامهریزی شده بود. مهسا امینی آموزش دیده بود! مهسا امینی آموزش دیده بود؛ <<فتنه>> با شعار<< مزخرف>> زنزندگیآزادی از همون اول برنامهریزی شده ...

حمله شجاعانه و استخوان‌سوز هاشم آقاجری به رژیم خامنه‌ای

هاشم آقاجری استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی در یک مناظره گفت برخی بنیادگرایان میخواهند با سوءاستفاده تاریخی از صدر اسلامی به این رژیم مشروعیت ببخشند حال اینکه ما با پدیده قدرت مدرن و ...

یک آبروریزی دیگر برای طرفداران جمهوری اسلامی در کانادا

تعدادی از آزادیخواهان مبارز ایرانی ساکن کانادا روز یکشنبه هجدهم دی وارد محل یک مراسم حکومتی ـ نمایشی مزدوران و جیرهخواران جمهوری اسلامی در این کشور که به اصطلاح برای قربانیان هواپیمای اوکراینی برگزار شده بود وارد ...

چگونه می توان فروپاشی رژیم را شتاب بخشید؟

در این برنامه از خانم فرزانه روستایی پرسیده ایم که چگونه می توان برافتادن رژیم کنونی را شتاب بخشید. خانم فرزانه روستایی در گذشته یکی از روزنامه نگاران فعال در رسانه های داخلی ایران بوده است. نسخه کامل گفتگو:

فتح جهان با عمامه

نابودی جهان زیر لوای عمامه داران جمهوری اسلامی

تهرانی ها شعار مرگ بر پوتین را سر می دهند

تجمع مردم تهران مقابل سفارت اوکراین در تهران با شعار مرگ بر پوتین.

احمدی‌نژاد: می‌خواهند مرا ترور یا حذف کنند

محمود احمدینژاد رئیس جمهوری اسبق ایران در گفتوگویی که در تارنمای هواداران او <<دولت بهار>> منتشر شده است از احتمال بررسی حبس حصر یا ترور خودش گفته است. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا طرح حذف و حصر او در جریان است ...

بیشتر