کتاب مصور «ماهی سیاه کوچولو» که برای اولین بار به انگلیسی منتشر شده بود، در خیلی از فهرست‌های آثار منتخب برای بچه‌ها در بریتانیا قرار داشت.

معلوم شد بچه‌های باقی دنیا هم این داستان صمد بهرنگی را که فرشید مثقالی سال‌های پیش تصویر کرده دوست دارند، و با آن ارتباط برقرار می‌کنند.

اما، «ماهی سیاه کوچولو» تنها یک عنوان از مجموعه قصه‌های کودکانی است که انتشارات تاینی اول یا جغد کوچولو آن را به انگلیسی منتشر کرده.

تماشا با کریس مک‌لارن، نماینده فروش این انتشارات، که از نزدیک شاهد و درگیر ظرایف کار نشر این مجموعه بوده، گفت‌وگو کرده.