قطعه‌ای از اجرای رقص فلامنکو ی "لا سِفاردی" توسط لیلا بروخیم در سن فرنسیسکو، 14 نوامبر 2015.