اهزاده رضا پهلوي در اولين ديدار رسانه اي در سال جديد خورشيدي با بينندگان كانال يك رضا پهلوی: سی و اندی سال حرف زیاد زده شد الان وقت عمل است از منتقدین با حسن نیت می خواهم که بیایند داخل و از درون مشارکت کنند نه در حاشیه رضا پهلوی : یک قدم از شورای ملی ایران عقب نخواهیم نشست شاهزاده رضا پهلوی خطاب به کسانی که به جو سازی علیه کمیته هماهنگی و حرکت برای تشکیل شورای ملی مشغول هستند گفت : " آنهایی که جو سازی می کنند و تهمت می زنند و چوب لای چرخ می گذارند ؛ من با آنها کاری ندارم . ما به جلو می رویم و هدف موفق شدن در کار است ." پاینده ایران