عمومی

دنبال کن

David ET


جنسیت: مرد |

متولد شهر: Tehran | متولد کشور: Iran |

عضو از ۱ فروردین ۱۳۹۲

به دیدن کدامیک میرفتید؟


جواب

نظر شما در مورد سایت iroon.com چیست؟


جواب

برای نوشتن به زبان فارسی:


جواب

وجود جمهوری اسلامی "معتدل" :


جواب

سکوت اصلاح طلبان در مورد انتخاب مصطفی پور محمدی بدلیل این است که:


جواب

شما خود را نسبت به رژیم جمهوری اسلامی چگونه تعریف می‌کنید؟


جواب

نظر شما در مورد گنگره سکولار دموکرات‌های ایران که در سالگرد مشروطیت برگزار خواهد شد چیست؟


جواب

مهمترین دلیل شرکت ۷۲% و رای به روحانی در انتخابات ۹۲ چه بود:


جواب

مسول "اصلی‌" اوضاع "فعلی‌" ایران کدامین است؟


جواب

کدام یک از این گروه‌ها مسئولیت بیشتری در بقای جمهوری اسلامی داشته اند؟


جواب

بیشتر