عمومی

دنبال کن

David ET


جنسیت: مرد |

متولد شهر: Tehran | متولد کشور: Iran |

عضو از ۱ فروردین ۱۳۹۲

حسین زمان: "دخترکم کجاست؟” به یاد ندا آقا سلطان

کودکان ایران: ای سرزمین من (سروده یی که اجازه پخش نگرفت)

گروه کر ملی ارمنستان و ارکسترفیلارمونیک ارمنستان: اهنگ ایران با شعری از شاهکار بینش پژوه

بیشتر