عمومی

دنبال کن

David ET


جنسیت: مرد |

متولد شهر: Tehran | متولد کشور: Iran |

عضو از ۱ فروردین ۱۳۹۲

ماندلا ۲۷ سال - امیر انتظام ۳۳ سال

پایان بازی

جنبش آبی جین!

Roozonline

نتانیاهو در سازمان ملل

کارتون روزنامه اسرائیلی ‌ها آرتص Harretz

بمباران شیمیایی سوریه و موضع معظم

دانشگاه بین‌المللی ایرانیان

بیشتر