از کلیساهای قدیمی‌ زیبای پاریس که ساختِ آن از سالِ ۱۶۲۷ میلادی آغاز و تا سالِ ۱۶۴۱ میلادی طول کشید.  نکتهٔ جالب این است که مهندسِ آن () از تمامی سبک‌های موجودِ آن زمان برای ساختِ این کلیسا زیبا استفاده کرده که این چنین موردی را تقریباً بسیار کم در دنیا شاهد هستیم.

تصویر مربوط به دو روزِ پیش است.