پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی را بر روی گوگل+ درساعت ٩ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا ملاحظه فرمایید. 

صفحه رسمی شاهزاده رضا پهلوی در گوگل+
https://plus.google.com/+rezapahlavi