این سنگ قبر شکسته شده و پاک شده، سنگ قبر سید حسن تقی زاده است.
 
تقی‌زاده متولد فروردین ۱۲۵۷ و درگذشته ۱۳۴۸ از رهبران انقلاب جنبش مشروطه ایران، از رجال سیاسی بحث‌انگیز معاصر، دیپلمات، از شخصیت‌های علمی و فرهنگی ایران معاصر، و در زمرهٔ کسانی است که جمعی به شدت هوادار و موافق، و مخالفانی از طیف‌های گوناگون دارد.
 
سناتور و نماینده تهران و تبریز در مجلس شورای ملی
وزیر مختار ایران در فرانسه ۱۳۱۲ – ۱۳۱۳
سفیر کبیر ایران در بریتانیا۱۳۲۰ – ۱۳۲۶
 
وزیر طرق و شوارع (راه) ۱۳۰۹ – آذر ۱۳۰۹
وزیر مالیه ۱۳۰۹ – ۲۶ شهریور ۱۳۱۲
نخستین رئیس مجلس سنای ایران فروردین ۱۳۳۴ – ۱۳۳۸
 
۵۴ سال از درگذشت او می‌گذرد. ایشان چندی قبل از درگذشت پدر بزرگم فوت کرد، بنده در مراسمِ یادبود ایشان در منزل یکی‌ از اقوام شرکت کردم. همین بلا سر کسانی‌ که به درگذشتگان احترام نمی‌‌گذارند ـــ خواهد آمد. هیچ کس یادتان نخواهد کرد.