عمر گذشته روزای رفته خریداریم
قلبای پاره دل شکسته خریداریم
همه درهای بسته رو امید رفته رو خریداریم
خریداریم خریداریم خریداریم
حرف نگفته راه نرفته خریداریم
زخمای کهنه جونی که مفته خریداریم
هرچی نساختی و هرچی می خواستی و خریداریم
خریداریم خریداریم خریداریم خریداریم
هرجا هر شکلی از هر رنگی
از هر کاری پاری هر رنجی
غصه و ماتم و درد و غم از همه رقم ما خریداریم خریداریم
آهن آلات همه ضایعات خریداریم
هرچی ریختی دور همه خاطرات خریداریم
رفتنی ها موندن و تنها بودن و خریداریم
خریداریم خریداریم خریداریم خریداریم
خریداریم خریداریم خریداریم خریداریم
خریداریم خریداریم خریداریم خریداریم

توضیحات گروه درباره این اثر :

آهنگ «ما خریداریم» از بُمرانی.
یکی دو سال برای این آهنگ دنبال اسپانسر می‌گشتیم.
اما هیچ‌کس و هیچ‌جا آهنگ «ما خریداریم» رو خریدار نبود. می‌گفتن بذر ناامیدی داره و به محتوای کار ما نمی‌خوره.
هرچی که هست، زندگی‌ میره جلو و هیچ‌چیز به عقب بر‌نمی‌گرده.
پس هرچی می‌تونی بده بیاد. ما خریداریم.