راه ديگر:

فرض کنید ایرانی مانند ژاپن ساختید، در انتها چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ انقلاب‌اسلامی حرف دیگری داشت. شاه هم می‌توانست ایران را آباد کند، اما ما انقلاب کردیم تا معنویت و دین داشته باشیم. ما با ابرقدرت‌های جهانی سر جنگ داریم

 
کشوری که دارای تعداد زیادی مهندس و فرد تحصیل‌کرده باشد، بالاخره روزی این مسائل را حل خواهد کرد، اما موضوع مهم‌تر پرداختن به تفکر و آرمان‌های امام خمینی است تا بتوانیم پرچم اسلام را در تمام دنیا به 

برو به آدرس