عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

هرجوری که هست، ایرون زودتر درست بشه:


جواب

با ایرونی‌ :


جواب

آیا موافقید که:" اتحاد همه‌جانبه و کار‌ساز اپوزیسیون(بفرض بر‌طرف شدن موانع دیگر)، بدون دستیابی به یک توافق عملی‌ و بی‌-قید‌و‌شرط در خصوص حقوق اقلیمی اقوام گوناگون ایرانی، غیر‌ممکن است" ؟


جواب

اشکال من با مرحوم آریا‌مهر اینه:


جواب

توی یه سنجش دیگه، معلوم شد که اکثریت نسبی‌ ما بین ۴۰ تا ۸۰ در‌صد عمر‌مون رو توی خارج بوده‌ایم. فکر می‌کنید:


جواب

تیم کشتی‌ :


جواب

آیا تئوری [لزوم شرکت در انتخابات و "انتخاب بد"، بمنظور شکست‌دادن بد‌تر]، شریان حیاتی رژیم و دستمایه تداوم حکومت اسلامی در ایرانست؟


جواب

بدون استقلال بی‌-چون‌و‌چرای قوهٔ قضاییه(دادگاه‌ها و وکلا)، و بدون سرپرستی نمایندگان مردم بر نیروهای مسلّح، دموکراسی غیر ممکن است.


جواب

بیشتر