عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۹ اسفند ۱۳۹۱

۱۰ سال گذشت

 زنده یاد زهرا (زیبا) کاظمی (۱۹۴۸ - ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۳) خبرنگار کانادایی - ایرانی تبار

بدون شرح :(

منبع: از صفحه فیس بوک سپیده دم

۳۰ سال قبل در چنین روزی ...

۱۰ زن بهائی که در شیراز در چنین روزی اعدام شدند. یادشان گرامی‌ و روحشان شاد. 

بیشتر