دویچه وله:

افسانه "خودسرها"، عمری به قدمت عمر جمهوری اسلامی دارد که پیش از قدرت یابی بنیادگرایان اسلامی در ایران شروع شد و ریشه در دروغگویی به سبک شیعه در شکل "تقیه" دارد. بنیادگرایانی که در جنایت و وقاحت از سرآمدان تاریخ ایرانند. امروز با تمام اسناد و مدارک مشخص شده است که آتش زنندگان سینما رکس آبادان و عوامل کشتار بیش از ۴۰۰ نفر کاملا بی گناه "خودسرانی" بوده‌اند که بعدها از مقامات عالی جمهوری اسلامی شدند و از جمله در مجلس شورای اسلامی نشستند (۱)، همچنانکه آمران قتل‌های زنجیره‌ای در درون کشور (دری نجف آبادی  و...) یا ترورهای برون مرز (علی فلاحیان و...) حتا در شورای خبرگان رهبری حضور داشته و دارند، شورایی که رهبر"مقدس" نظام را تعیین می‌کند. آمران و عاملانی که وزیر و وکیل می شوند، مانند مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری(!؟) دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی و ...، سیستم که جنایتکار شد، این چنین می شود.

برو به آدرس