بی بی سی:

بر اساس تحقیق مشترکی که توسط سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران انجام گرفته، حکومت اسلامی ایران می کوشد تا با تخریب گورهای دسته جمعی قربانیان اعدام های دهه شصت و بویژه اعدام مخالفان در سال ۱۳۶۷، بخشی از تاریخ را ازبین ببرد و به گفته این دو سازمان، بر اشتباه خود سرپوش بگذارد.

در این گزارش ها آمده که بیش از ۱۲۰ نقطه می تواند وجود داشته باشد که قربانیان مجازات واعدام های سیاسی دهه شصت خورشیدی در آن یک جا، خاک شده باشند که در این گزارش به هفت مورد آن اشاره شده است.

یاد اوری می شود که مخالفان حکومت اسلامی ایران می گویند بویژه بین سالهای شصت تا شصت و هفت، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان های ایران، اعدام شده اند.

علی همدانی، میزبان برنامه چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی در بامداد دهم اردیبهشت ۱۳۹۷، نخست گفتگویی داشت با رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل و سپس با منصوره بهکیش از بازماندگان اعدام‌های دهه شصت خورشیدی.

برو به آدرس