رادیوفرانسه:

 

سردار رمضان شریف، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران ایران، در همایش سازمان بسیج در شهر زاهدان گفت که مهمترین وظیفۀ خبرنگاران و رسانه‌های داخلی، به تصویر کشیدن احساس امنیت در کشور و خنثی کردن فعالیت رسانه‌های خارجی است که سردار شریف از آن با عنوان «عملیات روانی دشمنان علیه ایران اسلامی» یاد کرد.

برو به آدرس