بی بی سی:

اجرای نمایشنامه‌خوانی "ناگهان هذا حبیب‌الله" نوشته عباس نعلبندیان که قرار بود روز سه شنبه و چهارشنبه (۶ و ۷ آبان) در تئاتر شهر اجرا شود، با دستور حسین طاهری،‌ مدیرکل هنرهای نمایشی لغو شد.

کارگردانی این نمایشنامه‌خوانی با رضا دادویی بود که همزمان رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی نیز هست.

این نمایشنامه با عنوان کامل "ناگهان هذا حبیب الله، مات فی حب الله، هذا قتیل الله، مات بسیف الله" را عباس نعلبندیان، نمایشنامه نویس برجسته ایرانی در سال ۱۳۵۰ نوشت. نمایش در حیات خانه ای قدیمی و در روز عاشورا اتفاق می افتد و قتل یکی از ساکنان این خانه از زبان دیگر ساکنان در آن روایت می شود. این نمایشنامه نخستین بار با کارگردانی آربی اوانسیان در جشن هنر و نیز تئاتر شهر تهران به روی صحنه رفته بود.

برو به آدرس