آلودگی هوا باز هم مسئولان را برآن داشت تا تصمیم به انتخاب آسانترین گزینه یعنی تعطیلی پایتخت بگیرند. این در حالی است که سالهاست تهران با این مشکل مواجه است و مسئولان هم همیشه وعده اجرای برنامه‌های مختلف را داده‌اند اما در نهایت تنها نسخه آنها تعطیلی است.

>>>