از خاطرات اسدالله علم.
 
چهارشنبه 18 اردیبهشت 53

صحبت از به هم خوردن اتحاد مصر و لیبی و سوریه شد. شاهنشاه فرمودند آن قدر قذافی دیوانه است که آن دو کشور دیگر فکر کردند هر قدر هم قذافی پول بدهد ارزش همکاری ندارد. من مثلی به خاطرم رسید البته عرض نکردم، و آن این که از قدیم گفته‌اند نه به دیوانه کون بدهید و نه کون دیوانه بگذارید! مجلس خیلی محترم‌تر و رسمی‌تر از آن بود که من چنین عرضی بکنم.

 

منطق غرب در مذاکره با جمهوری اسلامی پدر و پسر حاکم از این ضرب المثل پورنوی مرحوم علم پیروی کرده و می کند. منتظر خبر دیگری نباشید. یا...هو