عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۲ دی ۱۳۹۱

وبلاگ دلقک ایرانی: دنیای مان را رها کنید تا دین تان را رها کنیم: زبان اصیل اسلام؛ زبان علم الهدی است!

وبلاگ دلقک ایرانی: ظریف رویین تن در مجلس: کشور را به گدایی انداخته اید؛ قلدری هم می کنید. این دو با هم نشدنی است!

وبلاگ دلقک ایرانی: هلوی احمدی نژاد توی گلوی خامنه ای. ترجیح شماره یک رهبر هم آمد!

آدم اول است درست. اما بدون حوا آدم آدم نیست! روز جهانی زن مبارک.

وبلاگ دلقک ایرانی: البته احمدی نژاد شرف دارد به صدها مثل آخوند قرائتی!

در خواست از آمنۀ بهرامی عزیز برای یاری به کابوس دختران شین آباد! [عکس ها رقت انگیز است مواظب باشید]

وبلاگ دلقک ایرانی: ادعای صالحی راجع به تحریم ها دروغ 13 اسفند است جدی نگیرید

دروغی کثیف است ادعای ف.م.سخن و سلحشور و شریعتمداری در مورد افتخار ایران: اصغر فرهادی!

وبلاگ Dalghal.Irani: به اسفندیار مشایی می آید ریاست جمهوری؛ اگر از جریان انحرافی احمدی نژاد اعلان برائت بکند!

وبلاگ Dalghal.Irani: این شکلش؛ و این هم حرفش! برای پرسش از هواداران احمدی نژاد.

بیشتر