عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۲ دی ۱۳۹۱

آدم اول است درست. اما بدون حوا آدم آدم نیست! روز جهانی زن مبارک.

در خواست از آمنۀ بهرامی عزیز برای یاری به کابوس دختران شین آباد! [عکس ها رقت انگیز است مواظب باشید]

دروغی کثیف است ادعای ف.م.سخن و سلحشور و شریعتمداری در مورد افتخار ایران: اصغر فرهادی!

مذاکرات غرب و خامنه ای. در حرف قشنگی از اسدالله علم.

دو نماز میت رهبر در 50 روز؛ نفر سوم کدام یکی است؟ مصباح یزدی یا خود خامنه ای!

دکتر صادق زیبا کلام و دفاع تمام قد او از مه آفرید خسروی! آفرین به او و چرا؟

مقایسۀ دو عکس: حقارت احمدی نژاد؛ یا؛ حماقت خامنه ای؟ کدام بیشتر است!

حسن رعیت سرکردۀ سرکوب کیست؟ نگاهی به حزب مداحان و صعود احمدی نژاد.

مقایسۀ عملکرد شاه و فقیه: خیامی و ایران خودرو؛ زنجانی و تآمین اجتماعی!

احمدی نژاد فقط یک گدای عاشق قمار بازی است! منتظر شق القمر نباشید.

بیشتر