به تعدادی گربه جهت بهم‌ریختن بساط اونایی‌ که با موش‌دوانی‌شون نمیذارن من شاه بشم، احتیاج فوری دارم...داوطلبین با دفتر اروپایی ما در پاریس، واقع در خیابون ننه‌من‌غریبم، نبش ساختمون مریم‌جون اینا تماس بگیرن....در ضمن میخواستم روز مادر آمریکایی رو به مامانم تبریک بگم که یه دفه یادم اومد که این مامانم بودش که به بابام گفت که صدای انقلاب رو بشنفه....مامان بد....مامان بی‌تربیت.......وگرنه من الان داشتم شاهی‌ می‌کردم....مامان کثافت...

امضا: رضا جون