عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

فراخوان بزرگ جهت حضور در دفاع از حرمین و سرویس دهان آل سعود

نگفتم که بچه کشی آخر و عاقبتی نداره؟!!

اندر باب سفر حاج حسین به دیار کفر فیدل کاسترو!

ای داد و بیداد که شناسایی کلیکی شدم!!

تقدیم به نیاکی اسهال طلب ضدّ یهود ایران ستیز آشنایم !

دو کلام در باب مجاهدین خلق!

تسلیت و درس عبرت!

پا سخ به جناب "پی‌ مهرکوهی" و بلاگ "ممنوع الورود " ایشان در باب صهیونیسم و حماس!

تسلیت!

فتوا‌های جدید و زیر شکمی ارباب حسن آقا روحانی "رئیس جمهور"

بیشتر