عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

آقا مجتبی لطفا با بابا یک روشی پیش بگیرید اون بره شما بشی رهبر بلکه یک تغییری صورت بگیره- ممنون امضا : جمعی اصلاح طلب
احمق کسی‌ است که یک اشتباه را بار‌ها تکرار می‌کند و هر بر از آن‌ انتظار نتیجهی متفاوت دارد.—فردریک نیچه.
دولتی که ملت خود را بمباران شیمیایی کند عواقب سخت آن را خواهد دید همانگونه که صدام در بمباران حلبچه ننگ ابدی را بر خود خرید و دچار چنین سرنوشت هولناکی شد—نعمیه اشراقی، نوه آیت الله روح الله خمینی

بیشتر