عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

شما به مخالفین سیاسی خود در اینترنت فحش می‌دهید؟


جواب

خدمات جمهوری اسلامی به ایران و ایرانی


جواب

نظر شما در باره مرحوم آریل شارون چیست؟


جواب

چرا امسال در تهران، فقط ۳۰۰ نفر ساندییس خور جمع شدن برای تظاهرات "۹ دی‌"؟


جواب

چرا به جای این سربازان وظیفه بدبخت، دولت بسیجی‌‌ها رو نمیفرسته دم مرز با "جیش الله" بجنگن؟


جواب

کی‌ اول زنگ زد؟


جواب

علّت ناتوانی‌ شیخ حسن روحانی، دارنده مدرک دکترا از یک دانشگاه بریتانیا، از صحبت کردن در زبان انگلیسی چیست؟


جواب

علت مخالفت شما با سفر آقایان ظریف، روحانی به آمریکا و اروپا و دیدار آنان با مقامات این کشور‌ها چیست؟


جواب

امام زمان کی‌ و چگونه ظهور خواهد کرد؟


جواب

بیشتر