به یه دونه دکتر هلاکویی احتیاج دارم که به مامانم بگه که من انار دوست ندارم؛ اصلا چرا همش خودش میخواد برام دون بکنه. اصلا میدونین چیه؟ من اخلاقم به بابای‌ خدابیامرزم رفته، میخوام همه چیزو آبلمبو کنم، بعدشم تفاله‌ش رو بندازم زیر پای مردم.............مامان بد، مامان بی‌تربیت...........به من گفتش اگه به حرفاش گوش کنم میذاره من بیل بزنم، مامان دروغگو....................

داوطلبین با دفتر اروپایی ما نبش مرکز مقاومت مریم جون اینا، تماس بگیرن.

امضا، رضا جون