انشای ایرون

هفته پیش یک ایمیل از یک ناشناس برای من آمد که مایه انبساط خاطر شد, بخصوص در این ایام "کرونا" که مردم بیکار در خانه ها نشسته اند و دنبال سرگرمی و یا راهی برای پول درآوردن میگردند. نویسنده ایمیل ادعا کرده بود که مچ من را وقتی که به یک سایت پورنو رفته بودم گرفته و با نرم افزار خود دوربین لپ تاپ مرا یواشکی روشن کرده و فیلمی از من در حال خود ارضائی گرفته. حالا او به من دستور داده که ۲۰۰۰ دلار را تا هفته آینده از طریق "بیت کوین" برای او بفرستم و بعد هم طریق فرستادن را هم برایم توضیح داده بود. و در پایان تهدید کرده بود که اگر من اینکار را انجام ندهم, این فیلم کذایی را برای پدر, مادر, فامیل, همکاران و دوستان خواهد فرستاد و حسابی آبروی مرا خواهد برد.

این ایمیل برای من چند سوال پیش آورد که شاید دوستان و خوانندگانی که اینروزها به سایت های پورنو میروند جواب آنرا بدانند. اول از همه اینکه وقتی که شما مشغول تماشای عملیات پورنو هستید, آیا دوربین لپ تاپ شما روی صورت شما متمرکز است و یا جایی دیگر؟ دوما, آیا اگر دوستان و آشنایان ما جوانان دوران شاه مارا در حال عملیات موفقانه و بدون استفاده از محرک هایی چون "ویاگرا" ببینند, آیا حسودیشان میشود و مارا تحسین میکنند, و یا اینکه مارا به خاطر انجام این کار قبیح سرزنش میکنند؟

در پایان, اگر ویدیو کلیپی از من بدستتان رسید بیزحمت آنرا اینجا در قسمت فارسی پست کنید.