سکانس اول 24 آبان 1393: 
مهدی آقا زمانی به همراه رضا پهلوی در تلویزیزیون افق ظاهر می شوند و رسما اعلام می کنند رسانه "افق" رسانه رسمی دفتر سیاسی رضا پهلوی است

سکانس دوم:
برنامه های تلویزیون افق کپی مضحکی از دیگر رسانه ها است و موازین ضد ملی همچون فدرالیسم را تبلیغ می کند 

سکانس سوم 25 تیر 1396 همین دیشب:
مهدی آقا زمانی در مصاحبه و همچنین فیس بوک خودش رسما اعلام می کند، تلویزیون افق هیچگاه برای دفتر سیاسی رضا پهلوی و شورای ملی نبوده است و هزینه های تلویزیون را مدیر تلویزیون اندیشه (نادر درمانی) تامین کرده است 

نتیجه:
آقای رضا پهلوی و مهدی آقا زمانی بی شرافتی هم حدی دارد، حالا خوب است تمامی آرشیو های شما موجوده (البته ما هم تمامی سخنان را در تیم رودست آرشیو نموده ایم) شمایی که کمتر از سه سال اینچنین به ملت ایران دروغ می گویید، فردا که بر سر قدرت بیاید چه خواهید کرد؟ 

حرف آخر:
کسانی که کمتر از سه سال اینچنین دروغ میگویند نمی توانند از دروغ های جمهوری اسلامی ایراد بگیرند، شماها هنوز به جایی نرسیده اید، شارلاتان به تمام عیار هستید

سخنی با مهدی آقا زمانی:
عزیز دل من آنزمان که پرده دری می کردی و به ما فحاشی می نمودی بهت یادآور شدم آخر فیلم چاپلوسان و دستمال کشان خواهند مرد، باور نکردی حالا نوش جانت 

یادآوری:
به مهدی آقا زمانی و رضا پهلوی توصیه می کنم زمان خود را برای پاک کردن آرشیو هایتان تلف نکنید زیرا تیم رودست تمامی خیانتهای شما در تلویزیون افق را دانلود و آرشیو نموده است  
امید دانا

 

Link : 

رسانه افق ایران مستقلا به حیات خود ادامه می دهد

 

Video :