دویچه وله فارسی: صدف خادم مجبور بود در ایران پنهانی تمرین کند. پیروزی در نخستین مسابقه بین‌المللی او اما همه چیز را تغییر داد. خادم حال برای حضور در الپمیک پاریس آماده می‌شود. با سرگذشت صدف خادم در این ویدیو بیشتر آشنا شوید.