هنرمندان آیلان : نوید ولی زاده، محمد نقی زاده، هادی تیموری، محمد شاهدی پور، محمد کاظمی، رضا روشن فر ، رضا علی پور، مهران عظیمی، یاشار قاسمی، کوروش رجب زاده، سهراب صادقی زاده، سید سلمان سرخمرد و ابراهیم فرامرزیان به سرپرستی توحید حاجی بابایی