بی بی سی، تماشا: در این قسمت از تماشا با بابک کریمی درباره تجربه بازیگری او گفت‌وگو کردیم، سری به نمایشگاه سارا مون در موزه هنرهای مدرن پاریس زدیم، و با صفی یزدانیان درباره‌ی فیلم ناگهان درخت صحبت کردیم.