بی بی سی: تاثیر مهاجرت بر زندگی زناشویی چیست؟ آیا مهاجرت انگیزه‌ی جدایی در یکی از طرفین ازدواج را افزایش می‌دهد؟ زندگی در کشور جدید در رفتار زن و مرد چه تفاوتی ایجاد می کند؟ شاید بهتر باشد با دو روایت متفاوت از جدایی در خانواده‌های ایرانی مهاجر شروع کنیم. تجربه‌ی یک مرد ایرانی در سوئد چنین است : " در هر نزاع خانوادگی، مردان مقصر قلمداد می‌شوند و مراجع و مقامات با زنان همبستگی نشان میدهند. توضیحی برای تصمیم او به جدائی ندارم جز این که جامعه پشتیبان او بود و به او کمک میکرد." و تجربه‌ی یک زن از جدایی چنین است: "در ایران هر دوی ما کارمند بودیم. اما شوهر سابقم در این جا بیکار ماند. من با برنامه و با انضباط بودم و دلم میخواست هر چه زودتر زبان یاد بگیرم و تحصیلاتم را تکمیل کنم. او در نگهداری بچه هم کمکی نمیکرد و وقتش صرف تماشای تلویزیون می شد." شاید تجارب این‌چنینی باعث شده که طلاق در میان ایرانی‌های سوئد شایع‌تر از طلاق در میان خود سوئدی تبارها باشد. در پرگار این هفته از مهمان‌های برنامه می‌پرسیم مهاجرت چه تاثیری بر زندگی زناشویی ایرانی ها می‌گذارد ومطالعات انجام شده در مورد رفتار زنان و مردان در محیط جدید به ما چه می‌گوید؟