بی بی سی:

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هیات ویژه ای را مامور تهیه گزارشی از پیامدهای سیل‌های اخیر کشور کرده است. آقای روحانی، محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران را به ریاست این هیات انتخاب کرده و از او خواسته ظرف شش ماه گزارش جامعی از سیلاب‌ها، مدیریت بحران، امداد و نجات، و ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن تهیه کند. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از شیخ معین دقیق نماینده حزب‌الله لبنان در قم گفته است که عده ای از جوانان لبنانی برای کمک به سیل زدگان وارد ایران شده اند.