بی بی سی: بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، که در پی سیل اخیر، به خوزستان سفر کرده می‌گوید جلوگیری وزارت نفت از آبگیری هورالعظیم یک "دروغ بزرگ" است.