ایزان وایر:

فیلمی منتسب به تظلم‌خواهی مادر زنی که مورد «» عضو قرار گرفت و خودکشی کرد٬ از ابراهیم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.