عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ آذر ۱۳۹۱

این عشق

شعر ماین عشق» از کتاب «سایه آسوریک». 

 

#سایهـآسوریک

#Maryam_raeesdana

سایه آسوریک

دشوار است

هر صبح برمی خیزد

به پرنده گوش می دهد

سایه هایی که می آیند و می روند

و بعد هیچ.

دشوار است 

ادامه دادن این هیچ.

مریم رییس دانا

مجموعه شعر

جلد شومیز

موسسه انتشارات نگاه

قیمت ۹۰۰۰ تومان

 

 

 

 

گلدان تابان

متلک پتلک

کتاب متلک پتلک در سایت آمازون.

 

 

 

بیشتر