عکس

بیشتر

حیفِ ایران خانم، هنرمندِ بزرگ و از مخالفینِ حجاب اجباری

ایران درودی نقاش پیشکسوت امروز در ۸۵ سالگی درگذشت. او ...

گیتار، میوه‌ها و پارچ آب، همه در تهران

مواجهه با مجسمههای آفریقایی در حدود سال ۱۹۰۶ میلادی و ...

دو تصویرِ واقعی‌ از شاهزاده‌ی شب

در دو تصویرِ بالا شاهدِ ولاد سوم شاهزادهی شب ـــ دراکولا ...

ایـده‌آل‌هـای گـوتیک در پرتره‌ی یک بـانو

تابلویی را که در بالا مشاهده میکنید ـــ از نقاشیهای معروفی...

ازدواج ماسکها در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران

آثار جیمز اِنسور هنرمند بلژیکی و از زمرهی پیشگامان ...

تابلوی پر ماجرایی به نام اِستانچیک‎‎

تابلوی نقاشی که در بالا مشاهده می کنید اِستانچیک نام دارد ...

شـرحِ یک نـاهار در چـَمنزار‎‎

ناهار در چمنزار ـــ که در ابتدا آبتنی نامگذاری شده بود یک ...

گابریل با پیراهن باز

پیر اُگوست رنوآر ـــ نقاش فرانسوی از جایی به بعد در حیات ...

پُل گوگِن در تهران

طبیعت بیجان و باسمهی ژاپنی نقاشی رنگ روغنی از پل گوگن (نقاش...

بزرگانِ دنیا در رشت ۲۹

در تصویر میبینید: ابی ویدگری (برای کشف هنرمندان ایرانی به ...

بیشتر