شاهزاده والاحضرت شهناز پهلوی که مظلومانه قربانی فرهنگ مرد‌سالار و قانون اساسی‌ ملهم از فرهنگ عرب شد و از جانشینی بر تاج‌و‌تخت پادشاهی محروم...شهناز پهلوی، نماینده زنان نیک‌سیرت، خوشنام و آزاده ایرانی...