ترانه ای از کوروش یغمایی بنام شهر چشمات، بیاد ثریا اسفندیاری بختیاری ـ ‌ملکه‌ای با چشمان زمردین، همسر محمدرضا پهلوی و ملکه ایران.

آهنگ شهر چشمات توسط راکر بزرگ ایران ـ کورش یغمایی در سال ۱۳۹۰ خورشیدی منتشر شده است. سبک این آهنگ راک است.