اجرای جدید و بی نظیرِ انوشيروان روحاني با آكاردئون در پارکینگ، استاد روحاني چندی از ترانه‌های خود ساخته را فی‌ البداهه می‌‌نوازند.