بخشی از برنامه واریته هنری انجمن ایران و آمریکا است که سالها پیش اجرا شده و در آن زنده یاد حسین همدانیان قطعه ای ضربی همراه با آواز اجرا می کند.


حسین همدانیان، نوازندۀ تنبک و ترانه‌خوان، متولد سال ۱۳۰۲ در تهران به دنیا آمد و از آموزش حسین تهرانی بهره‌مند شد. از سال ۱۳۲۵ با گروه‌های هم‌نوازی و ار سال ۱۳۳۵ با برنامۀ گل‌ها همکاری داشت.

از آثار او می توان به همنوازی تنبک درصفحه های گرامافون ( ۱۳۵۴ـ۱۳۲۰) باهنرمندان مختلف و ... سازنده و خواننده ی دو ترانه ی «باباکرم» و « ای یارمبارکبادا » اشاره کرد.