غربگرا:

 

حزب توده‌ی ایران: بی شک هفته‌ای را که پشت سر می‌گذاریم، باید هفته‌ی اعدام‌های انقلابی نامید … در میان اعدام شدگان هفته‌ای که می‌گذرد امیر عباس هویدا نخست وزیر ۱۳ ساله‌ی رژیم منفور پهلوی شاخص‌ترین چهره بود …

 

برو به آدرس