غربگرا:

 

 

 

 

به بهانه‌ی اعتراضات چند روز گذشته‌ی شهروندان ترکیه: ملّت اجتماع گروهی از انسان‌ها است که برای بدست آوردن و محافظت از حقوق خود، مانند آزادی در انتخاب پوشش و آزادی بوسه و نوشیدنی‌های الکلی به میدان می‌آیند و مبارزه و اعتراض می‌کنند. امّت، بویژه نوع انقلابی، همیشه در صحنه و شهیدپرور، آن گروه از ابناء بشر است که ...

 

 

 

 

2013-06-04-1

برو به آدرس