ايران واير:

برخی رسانه‌های ایتالیایی، از شعارهای «یهودستیزانه» و «نژادپرستانه» تعدادی از هواداران تیم فوتبال رم، در یکی از خطوط مترو این شهر خبر داده‌اند. این گروه از هواداران، از «سردار آزمون» به عنوان «مهاجم ایرانی» نام برده و او را همراه با سیاست‌های خود معرفی کرده‌اند.

برو به آدرس