صدای آمریکا:

به گزارش نیویورک تایمز، این نظرسنجی را موسسه «سیاست و استراتژی» مستقر در شهر هرتزلیا و به سرپرستی پرفسور آلکس مینتز انجام داده است. این نظر سنجی همچنین نشان می دهد نزدیک ۴۰ درصد پرسش شوندگان گفتند اگر اسرائیل با فلسطینیان از در صلح درآید و از سرزمین های مورد اختلاف بیرون برود، ایران باید اسراییل را به رسمیت بشناسد.

در پاسخ به پرسشی در باره رابطه با آمریکا، اکثریت بزرگی – بیش از ۷۴ درصد – موافق بودند که ایران باید مناسبات کامل بازرگانی و دیپلماتیک با آمریکا را برقرار سازد، حتی هرچند بسیاری آمریکا را بزرگترین دشمن ایران توصیف کردند.

کار نظرسنجی را شماری از اسرائیلی های ایرانی تبار انجام دادند. آنها در ماه مه و اوایل ژوئن با ۵۳۰ نفر در سراسر ایران تماس گرفتند، و بی آن که بگویند اسرائیلی هستند یا از کجا تلفن می زنند،  پرسش هایی را مطرح ساختند

برو به آدرس