اعتماد:

نخستین نشست از سری نشست های مساله متفکران کلیدی معاصر با سخنرانی آرش حیدری، دانشجوی مقطع دکترای جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و با عنوان «مساله لویی آلتوسر» برگزار شد. این نشست ها قرار است هر هفته سه شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۹ به همت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران در سالن کنفرانس انجمن های علوم اجتماعی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شود.

برو به آدرس