دو شب پیش در راه خانه از جلوی یک پیزافروشی رد می شدم که صدای موسیقی زنده منو کشوند تو. یه گروه محلی دوره گرد با حرارت خاصی داشتن اجرا می کردن. یه آبجو سفارش دادم و این سه تا آهنگ رو ضبط کردم. خیلی خوشم اومد ازشون و سی دی شون رو خریدم. به صفحه فیسبوک خواننده Pablo G Roque Flores ، هم سری بزنید.

 

 

کوسکو

Andean Music: Pablo G Roque Flores (1) from Jahanshah Javid on Vimeo.

این ترانه آهسته شروع می شه ولی وسطاش اوج می گیره. عالیه...

Andean Music: Pablo G Roque Flores: "Tunka Patuncaru" from Jahanshah Javid on Vimeo.

Andean Music: Pablo G Roque Flores (2) from Jahanshah Javid on Vimeo.