خاطره های جنگی در تگزاس

شقایق رضایی
دالاس، تگزاس

 

كلم پلو، رولت گوشت، عدسی، آش جو، ماهیچه، پلو ساده، نون كدو تنبل، كلم قرمز لیست غذاهایی كه آماده كردیم برای همین دو روز! اگر از سرما بمیریم ولی از گشنگی نمی میریم.

بابام هم عشق شمع گوشه گوشه خونه شمع روشن كرده و تا خاموشش كنیم می گه الان برق می ره و اداره برق هم انگار منتظر شنیدن این جمله از دهن باباست، و برق میره!

برای مواقع اضطراری راه پشت گاراژ را هر دو روز چنان روفتیم كه معلوم شد چند تا آدم وسواسی تو این خونه زندگی می كنند!

ما هم به یاد دوران جنگ و بچگی تجدید خاطره می كنیم. هر چند ساعت یك بار برای بی خانمان ها  روضه دسته جمعی و ابراز همدردی به آسمان می فرستیم...

همسر تعجب می كنه چرا ما اینقدر خوشحالیم!