در جایی خواندیم که یک معیار بهبود اقتصادی در آمریکا بالا رفتن فروش زیر شلواری است. نمی‌دانم از کجا به این نتیجه رسیده اند. شاید در زمان بیل کلینتون که بازارِ کار کویت بود کارمندان و کارگران صبح‌ها زیر شلواری تمیز عوض میکردند و حالا که همه شغل از دست دادند دیگر لزومی نیست. بهر حال، در سال گذشته فروش زیر شلواری در آمریکا ۶% بالا رفته و این عدد تقریبا با آمار ۷.۸% بهبود بازار کار در آمریکا توافق دارد. 

ولی‌ اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که آمار فروش زیر شلواری فقط دخل بازار این کالا را در نظر می‌گیرد و تعداد فروش جنس را نمیرساند. چه بسا که ممکن است قیمت زیر شلواری ۶% بالا رفته ولی‌ تعداد فروش همان باشد.  در این فکر بودم که این جور تجزیه تحلیل بند تنبونی چقدر به درد بحران اقتصادی در ایران می‌خورد، زیرا که با ۳۰۰% تورم در نرخ دلار لابد دخل فروش زیر شلواری نیز تا حدی بالا رفته حتا اگر بگوییم تعداد فروش این کالا کاهش یافته باشد.

به مسئولین پیشنهاد می‌کنم که خودرا از این روش آمار گیری پیشرفته غرب بهره‌مند کنند، شاید مثل آمریکا اقتصاد ایران هم رو به بهبود رود.